• Tel : + 606 2311 822

  • Fax : + 606 2311 307

AHLI LEMBAGA PENGARAH

YAB TN. HJ. ADLY BIN ZAHARI

Pengerusi Yayasan Melaka.

YBHG DATUK HJ. SHAMSUDIN BIN MEHAT

Timbalan Pengerusi Yayasan Melaka.

YB. DATUK SERI HJ. NAIM BIN ABU BAKAR

Setiausaha Kerajaan Negeri.

YB. DATUK AHMAD KAMAL ARIFIN BIN ISMAIL

Penasihat Undang-undang Negeri Melaka.

YB. DATUK WIRA ROSLAN BIN IBRAHIM

Pegawai Kewangan Negeri Melaka.

YB. SENATOR DATUK HJ. ABIDULLAH BIN HJ. SALLEH
YBHG. DATUK HJH KALSOM BINTI NORDIN
DATUK PANICHELVAM A/L PICHAMUTHU
DATUK HJ. ISMAIL BIN OTHMAN
YB. SENATOR DATUK HJH. RABIYAH BINTI ALI
YBHG. DATUK HJ GHAFAR BIN MISDAR
TN. HJ. RAMLI BIN MAAROF
TN. HJ. MD. JAYE BIN KADIR
TN. HJ. GAFAR BIN OTHMAN
EN. RANI BIN JANAS
PUAN SITI FAIZAH BTE DATUK HJ. ABD AZIS
EN. SHAFRIE BIN ABDULLAH
EN AKMAL BIN HJ ABDUL MANAP
EN. IMANUDDIN BIN TAN SRI AB AZIZ