• Tel : + 606 2311 822

  • Fax : + 606 2311 307

DASAR KUALITI YAYASAN MELAKA  • "YAYASAN MELAKA KOMITED MENJADI ORGANISASI UNGGUL UNTUK MEMAJUKAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN HARTANAH BERLANDASKAN MS ISO 9001:2015 DAN PERATURAN, PERUNDANGAN YANG BERKAITAN. YAYASAN MELAKA JUGA KOMITED UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN PELANGGAN SERTA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM KONTEKS YAYASAN MELAKA UNTUK MENCAPAI PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN DENGAN MENGAMBILKIRA PEMATUHAN KUALITI SUMBER-SUMBER PENGURUSAN YAYASAN MELAKA BAGI MEMASTIKAN KEPUASAN PELANGGAN TERCAPAI SECARA BERTERUSAN."