• Tel : + 606 2311 822

  • Fax : + 606 2311 307

AUDIT DALAM & INTEGRITI

JENIS-JENIS AUDIT

Kajian / Pengauditan Prestasi
Pengauditan Prestasi
Pengauditan ICT
Kawalan Pengurusan
Kawalan Pengurusan Hasil
Kawalan Perbelanjaan
Aset & Stor
Kawalan Harta Modal, Inventori dan Bekalan Pejabat
Audit Khas