PEMASARAN DAN PELABURAN

MENGENAI PEMASARAN DAN PELABURAN

Fungsi

Pengurusan Aktiviti Penjualan Tanah.

Pengurusan Aktiviti Promosi dan Pemasaran Hartanah.

Pengurusan Penjualan dan Penawaran Hartanah.

Pembelian Hartanah dan Pelaburan dalam Projek Pembangunan Hartanah.

Objektif

Memantau penyelarasan aktiviti penyewaan hartanah milik Yayasan Melaka dan HARUM dari terima surat minat hingga perjanjian ditandatangani.

Menyelaras perancangan promosi dan pemasaran tahunan bagi hartanah milik Yayasan Melaka & HARUM.

Memantau penyelarasan aktiviti penjualan dan penawaran hartanah milik Yayasan Melaka & HARUM dari terima tempahan sehingga penyerahan pemilikan kosong.

Mengkaji dan menganalisa peluang perniagaan baru, pelaburan dan projek usahasama bagi mengembangkan aktiviti Yayasan Melaka.