• Tel : + 606 2311 822

  • Fax : + 606 2311 307

Perhimpunan Bulanan Bil 8/2017


Perhimpunan bulanan Yayasan Melaka bil 8/2017 di Ruang Perhimpunan Yayasan Melaka telah diadakan pada 26 September 2017 jam 2.30 petang. Perhimpunan kali ini dianjurkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat.

Perhimpunan dimulakan dengan ucapan aluan oleh Puan Aminah binti Abod, Pengurus Teknologi Maklumat, Yayasan Melaka. Di dalam ucapan, beliau telah menerangkan mengenaikan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh Bahagian Teknologi Maklumat seperti pembangunan dan penambahbaikan sistem serta keselamatan rangkaian dan komputer. Selain itu beliau juga menerangkan berkaitan keselamatan yang perlu dijaga ketika mendapatkan informasi melalui internet. Video berkaitan cybersafe untuk tontotan semua yang menghadiri perhimpunan tersebut.

Acara diteruskan dengan perutusan daripada Pengurus Besar Yayasan Melaka Datuk Hj. Zaini Bin Md Nor. Di dalam perutusan, beliau memaklumkan berkaitan keselamatan yang perlu dititikberatkan di perkongsian maklumat samada maklumat peribadi atau maklumat organisasi. Selain itu beliau turut meminta semua kakitangan agar menjaga katalaluan masing-masing agar data yang di simpan di dalam sistem dalaman atau luaran tidak disalahgunakan

Majlis diakhiri dengan penyampaian hadiah Ulangtahun bagi bulan Ogos dan September.