PERKHIDMATAN ATAS TALIAN (AWAM)Yayasan Melaka

www.spa.gov.my/

ePayment


Yayasan Melaka atau Gerbang Bayaran Atas Talian adalah satu perkhidmatan pembayaran yang dibangunkan khusus untuk pelanggan-pelanggan Yayasan Melaka. webPayment menyediakan kemudahan bayaran secara online secara debit menggunakan FPX

https://epayment.yayasanmelaka.gov.my/
www.spa.gov.my/

eFeedback YM


Borang Maklumbalas atau Aduan YM berkaitan Yayasan Melaka

cap2/html-contact-form.php
www.spa.gov.my/

SISPAA


Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) untuk Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri

https://melaka.spab.gov.my/eApps/system/index.do