PERKHIDMATAN ATAS TALIAN (ANGGOTA)Yayasan Melaka

www.spa.gov.my/

Emel Yayasan Melaka


Emel rasmi bagi semua anggota Yayasan Melaka.

www.spa.gov.my/

KPYM


Sistem Pengurusan Kediaman Pelajar Yayasan Melaka bagi membantu pengurusan operasi di Pejabat Kediaman Yayasan Melaka

www.spa.gov.my/

HRMIS


Sistem pengurusan maklumat bagi penjawat awam di Malaysia (rekod perkhidmatan, cuti, pemilikan harta dan sebagainya).

www.spa.gov.my/

INTRANET YM


Gerbang informasi berkaitan Sistem pengurusan maklumat bagi anggota Yayasan Melaka.