KEWANGAN & HASIL

PENCAPAIAN


Memperolehi Sijil Audit Bersih Bagi Tahun 2010 Hingga 2014Keuntungan Yayasan Melaka Dari Tahun 2010 hingga 2014
Bil Tahun Jumlah (RM Juta)
1 2010 7.93
2 2011 5.34
3 2012 11.52
4 2013 11.83
5 2014 32.71