BAYARAN CUKAI TAKSIRAN HARTANAH YAYASAN MELAKA

CUKAI TAKSIRAN HARTANAH YAYASAN MELAKA (SEPENGGAL)

(BAYARAN PENGGAL PERTAMA (JANUARI - JUN)
SEBELUM 28 FEBRUARI SETIAP TAHUN)

(BAYARAN PENGGAL KEDUA (JULAI - DISEMBER)
SEBELUM 31 OGOS SETIAP TAHUN)

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB) : RM 261,457.50

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ) : RM 53,569.20

Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG) : RM 115.00

Majlis Perbandaran Jasin (MPJ) : RM 879.00

JUMLAH : RM 316,020.70