UNDANG-UNDANG

FUNGSI BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

Menguruskan penyediaan dokumen perjanjian yang melibatkan Yayasan Melaka.
Menguruskan hal-hal perundangan Yayasan Melaka.OBJEKTIF BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

Memastikan kerja-kerja berkaitan perundangan Yayasan Melaka teratur dari segi undang-undang.