INTEGRITI & PERHUBUNGAN KORPORAT

IKRAR INTEGRITI MALAYSIA

Kami, rakyat Malaysia yang merdeka dan berwawasan, dengan tulus dan suci hati berikrar, memantap dan memperkukuhkan maruah dan integriti kami, keluarga dan masyarakat, agama, bangsa dan negara kami.
Ke arah itu, kami berikrar:
Mematuhi sepenuhnya Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang;
Mematuhi dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara;
Mempertingkatkan integriti dengan mengamalkan nilai-nilai murni dan beretika;
Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk mencegah sebarang perlakuan jenayah, salah laku dan perbuatan tidak berintegriti;
Menyokong dan bekerjasama bagi mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menggugat integriti masyarakat dan negara; dan
Membudayakan integriti sebagai amalan hidup harian secara individu dan berpasukan.