PROJEK

LESEN MELOMBONG PASIR DASAR LAUT

  A) LESEN MELOMBONG PASIR DASAR LAUT DI BAWAH
      SEKSYEN 4, AKTA PELANTAR BENUA 1966, P.U 2009
      DI KAWASAN LUAR PERAIRAN NEGERI MELAKA
Mendapat kelulusan dasar daripada Menteri Sumber Asli melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan) telah meluluskan kelulusan permohonan lesen melombong pasir dasar laut kepada Yayasan Melaka. Kelulusan yang diluluskan adalah seluas 41.05km. Yayasan Melaka dibenarkan mengambil pasir sebanyak 50juta meter padu di kawasan yang telah diluluskan.