UNDANG-UNDANG

OBJEKTIF BAHAGIAN

Memastikan deraf perjanjian disediakan dalam tempoh 14 hari
Memastikan deraf perjanjian disediakan dalam tempoh seminggu dan tempoh muktamad perjanjian tertakluk kepada ulasan Y.B Penasihat Undang-Undang Negeri
Memastikan perjanjian telah di tandatangani dalam tempoh 14 hari bekerja
Memastikan status kes terkini dan menjaga kepentingan Yayasan Melaka