YAYASAN MELAKA • (Diperbadankan di bawah Enakmen Negeri Melaka No. 4 Tahun 1984). Penubuhan Yayasan Melaka adalah merupakan gabungan di antara Yayasan Islam Melaka (yang ditubuhkan dalam tahun 1978) dan Yayasan Pelajaran Melaka (yang ditubuhkan dalam tahun 1982).

 • MISI.

 •    

  Ke Arah Masyarakat Yang Berpengetahuan, Berintegriti, Berinovasi dan Berpendidikan.

 • VISI.

 •    

  Sebagai Sebuah Organisasi Unggul Yang Sentiasa Berganding Bahu Dengan Kepimpinan Negeri.

 • MOTO.

 •    

  Ruang Diterokai, Peluang Direbuti, Tindakan Disusuli.

 • OBJEKTIF.

 • *

  Memberi dan meluaskan kemudahan-kemudahan pelajaran dan institusi pengajian tinggi.

 • *

  Memberi bantuan melalui sumbangan biasiswa kepada pelajar-pelajar di seluruh Negeri Melaka.

 • *

  Menambah peluang pekerjaan melalui Biasiswa dan Pinjaman Pelajaran Tinggi.

 • *

  Membantu Negeri Melaka dalam perkembangan sosial dan ekonomi.

 • *

  Memajukan keusahawanan orang Melayu dalam bidang ekonomi.

 • *

  Membantu kerajaan Negeri Melaka di dalam usaha untuk mengekalkan dan memelihara kuota-kuota bumiputera.

 • FALSAFAH PENGURUSAN.

 •    

  Perancangan Teras Kecemerlangan. | Perpaduan Teras Kegemilangan. | Terbilang Matlamat Perjuangan.

 • SLOGAN PENGURUSAN.

 •    

  "Hari Ini Cemerlang Esok Terbilang"

 • LAGU YAYASAN MELAKA.

 •    

 • LOGO YAYASAN MELAKA.

 •