AUDIT DALAM & INTEGRITI

POLISI INTEGRITI

YAYASAN MELAKA akan membudayakan INTEGRITI sebagai usaha untuk membendung salah guna, penyelewengan, rasuah dan mempertingkatkan perlakuan berintegriti anggotanya melalui:
Penerapan nilai-nilai murni dan membudayakan kod etika;
Usaha dalam mengeratkan silaturahim di kalangan seluruh anggota Yayasan Melaka;
Berlaku adil kepada semua anggota Yayasan Melaka;
Memberikan pengiktirafan kepada anggota yang telah memberikan perkhidmatan yang cemerlang bagi tujuan penghargaan;
Mengambil tindakan disiplin dan tindakan lain yang sewajarnya kepada anggota yang gagal melaksanakan tanggungjawab/tugas yang telah diamanahkan; dan
Tiada amalan menerima cenderahati / hadiah.