KEWANGAN & HASIL

PROFIL BAHAGIAN


Fungsi & Aktiviti

  • Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan Dan Memperolehi Sijil Audit Bersih
  • Mengurus Tuntutan, Penerimaan & Penyimpanan Wang Kutipan Hasil
  • Menyediakan Bajet TahunanObjektif

  • Memastikan Segala Transaksi Perakaunan Dilaksanakan Secara Teratur & Efisyen Mengikut Peraturan Kewangan
  • Memastikan Sijil Audit Bersih Diperolehi Setiap Tahun