UNDANG-UNDANG

SENARAI UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAPAKAI

ENAKMEN YAYASAN MELAKA 1984
KANUN TANAH NEGARA
ARAHAN PERBENDAHARAAN
PERINTAH AM