PROJEK

PENAMBAKAN LAUT SELUAS 300 EKAR DI PERAIRAN UMBAI, DAERAH JASIN, MELAKA

Kerajaan Negeri telah meluluskan penambakan laut Yayasan Melaka di Perairan Umbai, Daerah Jasin Melaka seluas 300 ekar.   Kawasan tersebut berkonsepkan pulau 500meter dari garis pantai di Perairan Umbai, Daerah Jasin, Melaka.