Penyerahan Zakat Perniagaan Yayasasan Melaka


Penyerahan zakat perniagaan Yayasan Melaka bagi tahun 2021 oleh YBhg. Datuk Yusof bin Hj. Jantan, Pengurus Besar Yayasan Melaka kepada Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia (Dr.) Hj. Mohd Ali bin Mohd Rustam, Yang di-Pertua Negeri Melaka pada Majlis Penyerahan Zakat Perniagaan anjuran Pusat Zakat Melaka di Pejabat TYT, Ayer Keroh, Melaka pada 7 Disember 2021.


#YayasanMelaka #TeamDYJ