AUDIT DALAM & INTEGRITI

VISI BAHAGIAN

Bahagian Audit Dalam & Integriti berusaha untuk memastikan perancangan audit tahunan dan program-program Integriti yang dapat mengukuhkan sistem kawalan dalaman dalam tadbir urus pengurusan .

MISI BAHAGIAN

Melaksanakan dan menjalankan pengauditan yang bebas yang merangkumi penilaian terhadap aktiviti, dengan sumber yang digunakan secara cekap dan berhemah

OBJEKTIF BAHAGIAN

Untuk memastikan pengurusan melaksanakan tanggungjawab dan memberikan perkhidmatan secara berkesan dan mengikut sistem dan prosedur yang ditetapkan melalui laporan, kajian dan analisa terhadap aktiviti-aktiviti yang telah dibuat auditan.