UNDANG-UNDANG

AKTIVITI BAHAGIAN

Memastikan semua dokumen perjanjian disediakan mengikut surat tawaran
Memberi pandangan dari segi undang-undang kepada pihak pengurusan dan Ali Lembaga Pengarah Yayasan Melaka
Memantau kes-kes mahkamah yang melibatkan Yayasan Melaka
Menyediakan deraf perjanjian penyewaan bagi harta-harta milik Yayasan Melaka
Menyemak dan memberi ulasan terhadap perjanjian-perjanjian antara Yayasan Melaka dan pihak luar
Mendapatkan pandangan dan ulasan daripada YB Penasihat Undang-Undang( jika perlu ) sebelum perjanjian ditandatangani
Mengatur majlis menandatangani perjanjian antara Yayasan Melaka dengan pihak luar