AUDIT & INTEGRITI

Pengurusan Audit Dalam

  • Menjalankan auditan pengurusan kewangan, audit prestasi dan ICT yang merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan, kawalan dalaman dan rekod kewangan secara menyeluruh di Yayasan Melaka / Anak-Anak Syarikat Yayasan Melaka untuk menentukan sama ada perbelanjaan, hasil, aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang, peraturan dan arahan yang berkaitan
  • Menyediakan Rancangan Tahunan Audit Dalam dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan Pengurus Besar Yayasan Melaka
  • Melaksanakan pemeriksaan mengejut (pemeriksaan dalaman) secara berkala mengikut Arahan Perbendaharaan Fasal 308

Pengendalian Minit & Maklumbalas Mesyuarat Lembaga Pengarah YM

  • Menyediakan minit dan maklumbalas Mesyuarat Lembaga Pengarah YM

Pengurusan Integriti

Bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi enam (6) fungsi teras iaitu Tadbir Urus, Pengukuhan Integriti, Pengesanan dan Pengesahan, Pengurusan Aduan, Pematuhan dan Urusetia Lembaga Tatatertib
  • Merancang dan melaksanakan fungsi Tadbir Urus di Yayasan Melaka
  • Merancang dan melaksanakan fungsi Pengukuhan Integriti di Yayasan Melaka
  • Merancang dan melaksanakan fungsi Pengesanan dan Pengesahan di Yayasan Melaka
  • Merancang dan melaksanakan fungsi Pengurusan Aduan di Yayasan Melaka
  • Merancang dan melaksanakan fungsi Pematuhan di Yayasan Melaka
  • Merancang dan melaksanakan fungsi Tatatertib di Yayasan Melaka

Loading

TOP Skip to content