UNIT UNDANG-UNDANG & KOMUNIKASI KORPORAT

Mengurus dan menyelaras program komunikasi korporat, pengurusan media dan publisiti serta perhubungan pelanggan Yayasan Melaka

Pentadbiran, Korporat dan Penerbitan

 • Menguruskan segala sumbangan Yayasan Melaka
 • Mengumpul dan menyelaras maklumbalas soalan Dewan Undangan Negeri (DUN) daripada unit yang berkaitan
 • Bertindak sebagai penyelaras dalam penyampaian dan penyaluran maklumat di peringkat jabatan
 • Menyelaras persiapan majlis/program/taklimat dan aturan lawatan bagi tetamu Jabatan Bersama unit berkaitan

Khidmat Pengurusan

 • Mengurus dan mengendalikan pengoperasian Kaunter Yayasan Melaka semasa Hari Bertemu Rakyat peringkat Negeri Melaka
 • Mengurus dan menyelaraskan aduan, pertanyaan dan cadangan yang diterima oleh Yayasan Melaka melalui saluran email rasmi Yayasan Melaka
 • Merancang dan melaksanakan Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran Yayasan Melaka dan menyediakan laporan tahunan

Media dan Publisiti

 • Bertindak sebagai penyelaras dalam pelaksanaan pelan media berhubung publisiti dan promosi bagi dasar dan aktiviti Yayasan Melaka melalui platform media massa untuk tujuan penyampaian maklumat Yayasan Melaka
 • Menyelaras dan mengurus pertanyaan dan maklumbalas media berkaitan isu-isu semasa jabatan
 • Menyelaras dan menguruskan pelaksanaan aktiviti perhubungan awam pengurusan media bagi meningkatkan jaringan kolaborasi strategik bersama pihak ketiga dan pameran jabatan

Urusan Perundangan Yayasan Melaka

 • Urusan Litigasi Yayasan Melaka
 • Urusan Conveyancing Yayasan Melaka
 • Memberi dan mendapatkan Pandangan berkaitan Perundangan

Urusan Anak Syarikat

 • Urusan perundangan anak syarikat
 • Urusan dengan pihak Setiausaha Syarikat
 • Urusan mesyuarat-mesyuarat anak syarikat

Loading

TOP Skip to content