KEWANGAN

Pengurusan Kewangan Yayasan Melaka

  1. Menyediakan Bajet Tahunan Yayasan Melaka
  2. Menyediakan Penyata Kewangan Yayasan Melaka dan Akaun Penggabungan Yayasan Melaka bagi memastikan sijil audit bersih diperolehi setiap tahun
  3. Mengurus semua tuntutan bayaran dan memastikan proses pembayaran mengikut Peraturan Kewangan yang ditetapkan
  4. Mengurus segala penerimaan hasil Yayasan Melaka (resit terimaan)
  5. Menyedian dan mencetak Pesanan Tempatan dan Inden Kerja Yayasan Melaka.
  6. Menyediakan laporan prestasi kewangan secara bulanan untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah Yayasan Melaka
  7. Mengurus tuntutan wang panjar runcit
  8. Menguruskan mesyuarat berkaitan kewangan seperti JPKA dan Bajet Tahunan
  9. Membantu menyediakan gaji anggota YM di dalam sistem UBS/SAGA setiap bulan
  10. Membantu menyediakan dokumentasi bagi pengiraan cukai Yayasan Melaka (tax agen).

Loading

TOP Skip to content