JAWATAN KOSONG

Bil Kenyataan Taraf Jawatan Jumlah Kekosongan Iklan Borang
Tiada jawatan kosong buat masa ini.

Arahan kepada pemohon :

 • Sila gunakan borang RASMI ini sahaja untulk setiap permohonan jawatan kosong yang di iklankan di Yayasan Melaka.
 • Borang permohonan hendaklah diisi dengan LENGKAP DAN DICETAK.
 • Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.
 • Borang permohonan hendaklah disertakan sekeping gambar terbaharu berukuran passport dengan lampiran MESTILAH DISAHKAN oleh Pegawai Kerajaan (Kumpulan Pengurusan dan Profesional/ Pengetua Sekolah/ Wakil Rakyat/ Penghulu/ Ketua Kampung. Lampiran salinan dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:
  1. Salinan Sijil Kelahiran;
  2. Salinan Kad Pengenalan;
  3. Salinan Sijil-sijil Akademik daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPTA/IPTS) / Persekolahan beserta dengan keputusan peperiksaan yang berkaitan;dan;
  4. Lain-lain dokumen sokongan berkaitan.

TOP Skip to content