PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

Bertanggungjawab dalam mempromosi dan memasarkan hartanah Yayasan Melaka,mengkaji serta menilai projek-projek berkaitan tanah Yayasan Melaka

Pembangunan Tanah

  1. Usahasama
  2. Tawaran

Pengurusan, penyewaan/pajakan

Pengurusan Tanah Baru

Penjualan Tanah

  1. Penyerahan hakmilik

Menguruskan pembayaran hasil sawit kepada pembeli Kg Tersusun Melaka Pindah

Loading

TOP Skip to content