PENTADBIRAN AM

Pentadbiran

  • Pengurusan Rekod dan Fail : Pewujudan, penggunaan dan pelupusan rekod dan fail milik Yayasan Melaka
  • Pengurusan Kenderaan Rasmi Jabatan : Menyeliakan penggunaan kenderaan jabatan dan pemandu; penyelenggaraan kenderaan; pemantauan penggunaan kad minyak dan kad Touch ‘n Go; dan memperbaharui insuran serta cukai jalan kenderaan
  • Elaun Tugas Rasmi : Menguruskan tuntutan bayaran elaun lebih masa, tuntutan perjalanan dan lain-lain tuntutan elaun mengikut peraturan dan kelayakan yang ditetapkan
  • Pengurusan Stok dan Bekalan Pejabat : Menguruskan perolehan dan tuntutan bayaran untuk bekalan pejabat, menyelenggara bilik stor alatulis dan mengawalselia penggunaan/perolehan stok
  • Urusetia kepada Mesyuarat Pengurusan Yayasan Melaka
  • Pengurusan surat keluar masuk: Pengambilan surat yang diterima, mengurus kiriman surat keluar secara pos, pos berdaftar atau serahan tangan

Pengurusan Aset

  • Pengurusan Aset Alih (Harta Modal dan Aset Bernilai Rendah) : Pengurusan pendaftaran, pelabelan, pemeriksaan dan pelupusan aset alih milik Yayasan Melaka
  • Urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Yayasan Melaka

Loading

TOP Skip to content