TEKNOLOGI MAKLUMAT

Pengurusan Portal / Laman Web / Sosial Media Dan Sistem Aplikasi

 • Mengurus selia pembangunan dan pengemaskinian maklumat yang dipaparkan di Portal / Laman Web / Sosial Media Yayasan Melaka untuk capaian umum
 • Mengurus selia pembangunan dan pengoperasian sistem-sistem aplikasi yang digunakan oleh anggota Yayasan Melaka stabil dan pelaksanaan proses kerja bersistematik serta lancar.
 • Mengurus selia penyediaan dan pelarasan data-data sistem aplikasi Jabatan agar terjamin melalui proses ‘backup’ dan ‘restore'
 • Memastikan penyediaan dan penggunaan perkakasan ICT untuk majlis atau aktiviti Yayasan Melaka dapat beroperasi dengan baik
 • Mengurus selia email korporat Yayasan Melaka

Pengurusan Keperluan Perolehan Infrastruktur & Pemantauan ICT Serta Pengurusan Meja Bantuan

 • Mengurus selia perolehan, penyelenggaraan dan pengoperasian perkakasan / perisian / infrastruktur prasarana ICT
 • Mengurus selia dan menyelaras aset ICT jabatan
 • Memastikan aduan pengguna berkaitan kerosakan perkakasan ICT dapat di atasi segera secara dalaman atau luaran bagi memastikan proses kerja berjalan lancar

Pengurusan Rangkaian, Keselamatan ICT Dan Pusat Data

 • Mengurus selia pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT (DKICT) jabatan
 • Mengurus selia sistem rangkaian, internet dan pusat data (‘data centre’).
 • Memastikan dan menyelaras keperluan serta keselamatan sistem rangkaian Jabatan dan juga pemantauan keselamatan melalui rekod CCTV dan sistem Access Door berfungsi dengan baik

Pengurusan Kawalan Keselamatan

 • Mengurus selia perolehan perkhidmatan keselamatan bangunan
 • Memastikan dan menyelaras proses bayaran bagi perkhidmatan keselamatan jabatan
 • Memantau operasi kawalan keselamatan yang dilantik bagi memastikan pematuhan arahan pengurusan atasan yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa

Loading

TOP Skip to content